Tag: ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

November 12, 2021

“เพลิงไหม้” เป็นอุบัติเหตุที่สามารถสร้างอันตรายใหญ่หลวงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ เรียกว่าโจรยกเค้า 10 ครั้งยังไม่เสียหายเท่าเพลิงไหม้เพียงครั้งเดียวเลย การป้องกันนั้นทำได้แต่ไม่อาจป้องกันเต็มร้อยเนื่องจากเพลิงไหม้นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยอาจเกิดขึ้นเองจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดจากความประมาทของบุคลากรก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามแม้จะป้องกันได้ไม่เต็มที่แต่สามารถลดความเสียหายได้ด้วยการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วควรตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานนั่นเอง การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำคัญอย่างไร       การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้นานๆโดยไม่ได้ตรวจสอบสามารถก่อให้เกิดความบกพร่องในระบบได้ เช่น ปุ่มกดชำรุด สัญญาณเตือนภัยดังเอง…