Tag: ซื้อ เพชร

Tag: ซื้อ เพชร

ก่อนตัดสินใจ ซื้อเพชร ต้องเข้าใจหลัก 4Cs

ก่อนตัดสินใจ ซื้อเพชร ต้องเข้าใจหลัก 4Cs

ไม่แปลกใจเลยที่หลายๆ คนจะอยากครอบครอง เพชร เพราะเพชรเป็นอัญมณีที่มีความสวยงาม อีกทั้งยังมีคุณค่าทางจิตใจ ในขณะเดียวเพชรก็มีราคาสูง เพราะเป็นของหายาก ยิ่งเป็นเพชรที่มีความสมบูรณ์แบบ วัดมาตรฐานโดยใช้หลัก 4Cs และผ่านการเจียระไนโดยช่างฝีมือดี ยิ่งทำให้เพชรมีราคาสูง วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ ก่อนตัดสินใจซื้อเพชรมาฝาก กับหลัก 4Cs ที่คนจะซื้อเพชรควรรู้ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อเพชร หลักการง่ายๆ ที่คุณต้องเข้าใจ คือ 4Cs เกณฑ์ที่ใช้แบ่งคุณภาพของเพชร ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกใช้กันอันประกอบไปด้วย Cut…