9 ขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างบ้านที่ประสบความสำเร็จ ข้อมูลโดยบริษัทรับสร้างอาคาร

9 ขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างบ้านที่ประสบความสำเร็จ ข้อมูลโดยบริษัทรับสร้างอาคาร

วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจ 9 ขั้นตอนพื้นฐานของการสร้างบ้านให้สำเร็จ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการวางแผนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละเดือนแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบานปลายของงบประมาณที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และต่อไปนี้คือข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากบริษัทรับสร้างอาคาร 

9 ขั้นตอนพื้นฐานในรับสร้างอาคารที่ประสบความสำเร็จ 

1. เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง: ผู้รับสร้างอาคารเคลียร์พื้นที่ทำงาน ย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าพื้นที่ เตรียมสถานที่พักพิงคนงาน รื้อถอนบ้าน หรือขอน้ำหรือไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ การเตรียมพื้นที่ ต้องถมดินให้เรียบและสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับบ้านนั้น มีสองสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการถมที่ดินคือ ตรวจสอบประวัติน้ำท่วมเพื่อประเมินความสูงของการถมดิน และห้ามเติมดินในฤดูฝนเนื่องจากมีโอกาสไหลบ่าของดิน 

2. กระบวนการวางแผนอาคาร: ผู้รับสร้างอาคารทำแบบแปลนอาคาร กำหนดตำแหน่งของเสาเข็ม โดยอ้างอิงแผนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจอสิ่งกีดขวาง เช่น แนวต้นไม้ใหญ่ ให้เหมาะสมตามไซต์งาน 

3. งานเจาะเสาเข็ม: เลือกประเภทเสาเข็มให้เหมาะสม ตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มว่ารองรับน้ำหนักได้มาตรฐาน เจาะหรือตอกเสาเข็มในตำแหน่งที่กำหนด จากนั้นตัดหัวเสาเข็มเพื่อเตรียมการหล่อฐานราก 

4. งานฐานรากบนโครงสร้างชั้นล่าง: โครงสร้างฐานรากประกอบด้วยฐานรากและเสาเข็ม จนถึงโครงสร้างชั้นแรกประกอบด้วย คานพื้น เสา คานชั้นล่าง เตรียมขุดดินเพื่อเตรียมงานระบบสุขาภิบาลรอบบ้าน เช่น บ่อพักน้ำทิ้ง ระบบท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา 

5. งานโครงสร้างส่วนบน โครงหลังคา และติดตั้งระบบสุขาภิบาล: ผู้รับเหมาจะทำการก่อสร้างโครงสร้างเสา คานและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำใต้ดิน 

6. ชิ้นส่วนหล่อโครงสร้างบันไดงานมุงหลังคา: เริ่มติดตั้งวัสดุมุงหลังคา เพื่อลดอุปสรรคจากสภาพอากาศในการทำงาน จากนั้นเริ่มหล่อโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือติดตั้งบันไดเหล็กตามที่กำหนด เก็บงานโครงสร้างในส่วนอื่น ๆ ให้พร้อมก่อนเริ่มก่อสร้างผนังและติดตั้งวัสดุหุ้ม 

7. ก่อสร้างผนัง ติดตั้ง เตรียมงานไฟฟ้าและประปา: สร้างกำแพงและหล่อเสาเอ็นหรือคานเอ็น จากนั้นผู้รับเหมาทำงานเดินท่อไฟฟ้าและประปา เพื่อนำไปฝังในผนังและติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่างสำเร็จ 

8. งานฉาบผนังและฝ้าเพดาน: ฉาบผนังให้เรียบ ผนังเบาต้องฉาบเพื่อให้รอยต่อระหว่างแผ่นผนังเรียบ กำหนดความสูงของเพดานทั้งภายในและภายนอกและฝ้าเพดานโดยการติดตั้งโครงฝ้าเพดานและปิดทับด้วยวัสดุฝ้าเพดาน จากนั้นติดตั้งระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ  

9. งานติดตั้งประตู หน้าต่าง รวมทั้งวัสดุตกแต่งพื้น ผนัง และงานบิลท์อิน: ผู้รับสร้างอาคารติดตั้งวัสดุตกแต่งผนังและพื้น ติดตั้งระบบไฟและโคมไฟ ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง งาน Build-in ติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำและอุปกรณ์ครัว

Yvonne Howard