เคลือบนาโน คืออะไร น้ำยาพาลูซิด ดีไหม

เคลือบนาโน คืออะไร น้ำยาพาลูซิด ดีไหม

เทคโนโลยีเคลือบนาโน ปัจจุบันต้องยอมรับว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถสร้างหรือสังเคราะห์วัสดุให้มีขนาดเล็กในระดับ 1-100 นาโนเมตร เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มคุณสมบัติให้แก่วัสดุต่างๆได้ทั้งทางชีวภาพและกายภาพเคมี

ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ต่างเร่งวิจัยพัฒนา เพื่อนำเอาเทคโนโลยีเคลือบนาโนหรือเคลือบผิวด้วยวัสดุนาโนมาใช้สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุได้อย่างหลากหลาย เช่น วัสดุก่อสร้าง สิ่งทอ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น

สารเคลือบผิว โดยส่วนใหญ่นั้นมักจะมีราคาแพงเพราะถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ บางครั้งอาจเป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากผลิตมาจากพอลิเมอร์และสารระเหย แต่ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยการทำให้คุณสมบัติทางนาโนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น น้ำยาพาลูซิด 

น้ำยาพาลูซิด (PALLUCID)   เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับการชุบเคลือบผิวของวัสดุ โดยพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนให้แก่วัสดุและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะระหว่างชั้นสีกับผิวของวัสดุได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ยังตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย  

เคมีเคลือบนาโน (PALLUCID) ถูกพัฒนาคุณสมบัติของเคมีที่สามารถใช้สำหรับการชุบเคลือบผิวชนิด เซอร์โคเนียม ด้วยความหนาของชั้นฟิล์มในระดับนาโนเมตรและปราศจากโลหะหนัก นิกเกิล ฟอสฟอรัส และแมงกานีส สามารถลดปริมาณการเกิดตะกอน ส่งผลดีต่อการใช้งานและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เคมีเคลือบผิวในระดับนาโนนี้ช่วยให้วัสดุมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะระหว่างชั้นสีกับผิววัสดุให้ดียิ่งขึ้น

Thaiparker ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเคลือบผิวในระดับนาโน น้ำยาพาลูซิด (PALLUCID) ยินดีส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพให้กับคุณ ที่นี่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังมีบริการหลังการขายที่ดีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค พร้อมเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำยาเคมีและแก้ไขในกระบวนการผลิตของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงด้วย ดังนั้น ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพและการบริการที่ดีได้ จากผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง มอบให้

Thaiparker ไม่เพียงจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบนาโน แต่ยังให้บริการรับชุบ บริการชุบเตรียมผิวโลหะและเป็นการอบชุบทางความร้อนสำหรับโลหะชนิดต่างๆ รวมถึงให้บริการรับวิเคราะห์ มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน สำหรับวิเคราะห์ทางเคมีโลหะวิทยาและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด มีแหล่งที่ตั้งโรงงานอยู่ในโรงงานนิคมหลักของประเทศไทย ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปูนิคม นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

Yvonne Howard

Related Posts