ระบบโซล่าเซลล์มีกี่ระบบและ การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่

ระบบโซล่าเซลล์มีกี่ระบบและ การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่

วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งทุกคนก็พอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าโซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทุกคนรู้หรือไม่ว่าระบบโซล่าเซลล์มีกี่ระบบและถ้าอยากจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาสูง หรือราคาถูก ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ วันนี้เรามีคำตอบ

ระบบโซล่าเซลล์ โดยหลักๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่

ระบบออนกริด

ระบบออนกริด คือ ระบบที่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า สามารถขายคืนไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้ เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง ข้อดีของระบบออนกริด คือ เป็นระบบโซล่าเซลล์ ราคาประหยัด ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงในการติดตั้ง

ระบบออฟกริด

ระบบออฟกริดจะตรงกันข้ามกับระบบออนกริด ซึ่งเป็นระบบโซล่าเซลล์ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกเก็บในแบตเตอรี่ และเมื่อเรานำพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ปริมาณความจุของแบตเตอรี่ก็จะลดน้อยลงจำเป็นต้องชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อีกครั้ง เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ ระบบออฟกริดเป็นระบบโซล่าเซลล์ ราคาสูง อีกหนึ่งข้อดีคือสามารถใช้ได้ในพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงหรือเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ

ส่วนคำถามที่ว่า การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ ราคาแพงหรือราคาถูก ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้ จริงๆ แล้วการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ มีราคาที่แตกต่างกันออกไป อาจมีราคาเพียงแค่หลักพัน หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนหรือหลักล้านก็มี การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาถูกหรือมีราคาเพียงแค่หลักพัน แน่นอนว่าเป็นระบบโซล่าเซลล์ ราคาถูกก็จริง แต่หากความต้องการใช้ไฟฟ้ามีสูง ก็ไม่เหมาะสมเพราะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ก่อนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จำเป็นต้องมีการคำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อนำมาสู่การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีความเหมาะสมนั่นเอง  

โซล่าเซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เหมือนกับการผลิตพลังงานทั่วไป เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน หรือถ่านหิน เป็นต้น จึงไม่ปล่อยของเสีย ไม่มีก๊าซพิษที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และทั้งหมดนี้ก็คือ ระบบโซล่าเซลล์ และการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ มีงบประมาณเท่าไหร่ถึงจะติดตั้งได้ ก็อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จะต้องมีการคำนวณหาความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพียงพอก่อน เพื่อนำไปสู่การเลือกติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม ตลอดจนการใช้จำนวนแผงโซลล่าเซลล์ที่เพียงพอต่อการใช้งานด้วย  

Yvonne Howard

Related Posts